Bæredygtig investering for langsigtet succes & positiv indvirkning

At investere i en bæredygtig fremtid er ikke kun det rigtige at gøre, men det kan også være en klog økonomisk beslutning. Ved at tilpasse dine investeringer til dine værdier og langsigtede mål kan du bidrage til positive sociale og miljømæssige resultater og samtidig potentielt forbedre din porteføljes risikojusterede afkast og modstandsdygtighed.
baeredygtig virksomhed

Denne artikel omhandler betydningen og vigtigheden af bæredygtige investeringer, hvordan du opbygger en portefølje, der stemmer overens med dine værdier og mål, samt almindelige misforståelser og udfordringer. Derudover gives der praktiske tips og ressourcer, der kan hjælpe læserne med at komme i gang.

Hvad er bæredygtig investering?

Bæredygtig investering, også kendt som ansvarlig investering, etisk investering eller impact investing, henviser til praksis med at tage hensyn til miljømæssige, sociale og styringsmæssige faktorer (ESG-faktorer: “Environmental, Social, and Governance Investing”) i investeringsprocessen. Det betyder, at man ser ud over finansielle mål som f.eks. indtjening, overskud og vækst og vurderer virksomhedernes indvirkning på mennesker og planeten.

Der findes forskellige tilgange og strategier til bæredygtig investering, lige fra negativ screening (udelukkelse af visse brancher eller virksomheder på grundlag af ESG-kriterier) til positiv screening (udvælgelse af virksomheder, der har stærke ESG-præstationer eller potentiale), tematisk investering (fokus på specifikke bæredygtighedstemaer som f.eks. ren energi, sundhed eller uddannelse) og konsekvensinvestering (der søger målbare sociale eller miljømæssige resultater ved siden af det finansielle afkast).

Hvorfor er det vigtigt at investere bæredygtigt?

Bæredygtige investeringer er vigtige af flere årsager. For det første bringer det dine investeringer i overensstemmelse med dine værdier og overbevisninger. Hvis du bekymrer dig om emner som klimaforandringer, menneskerettigheder eller mangfoldighed, kan du bruge dine penge til at støtte virksomheder, der deler din vision og bidrager til positive forandringer.

Bæredygtige investeringer kan være nyttige for at mindske risici og udnytte muligheder. Virksomheder med stærke ESG-præstationer har en tendens til at være mere fleksible over for eksterne chok, f.eks. ændringer i lovgivningen, teknologiske forstyrrelser eller forbrugerpræferencer. Desuden er de mere tilbøjelige til at tiltrække og fastholde kunder, investorer og talenter, som værdsætter bæredygtighed. Ved at investere i sådanne virksomheder kan du måske forbedre din porteføljes langsigtede resultater og stabilitet.

For det tredje kan bæredygtige investeringer have en positiv indvirkning på samfundet og miljøet. Ved at allokere kapital til virksomheder, der skaber positive sociale eller miljømæssige resultater, kan du bidrage til opfyldelsen af globale mål som f.eks. United Nations’ Sustainable Development Goals (SDGs). Du kan også være med til at ændre markedets normer og forventninger i retning af mere ansvarlig og bæredygtig forretningspraksis.

Sådan opbygger du en bæredygtig portefølje

At opbygge en bæredygtig portefølje kræver en velinformeret og bevidst tilgang. Følgende er nogle trin, som man bør huske på:

  1. Definer dine værdier og mål: For at fastlægge din investeringsfilosofi og dine investeringskriterier skal du overveje de spørgsmål eller årsager, der betyder noget for dig, dine finansielle mål og begrænsninger samt din risikotolerance. Svaret på disse spørgsmål vil hjælpe dig med at definere dine værdier og mål.
  2. Vurder dine muligheder: Hvilke bæredygtige investeringsmuligheder har du til rådighed? Foretrækker du at investere i individuelle aktier, investeringsfonde, børshandlede fonde (ETF’er), råvarer, eller andre instrumenter? Hvilke omkostninger, risici og resultater er der forbundet med disse muligheder?
  3. Tjek og vælg investeringer: Når du har identificeret dine muligheder, kan du screene dem ud fra dine ESG-kriterier. Du kan bruge værktøjer som ESG-klassificeringer, konsekvensrapporter eller optegnelser over stemmeafgivelser ved fuldmagt til at vurdere virksomhedernes eller fondenes bæredygtighedspræstationer. Du kan også rådføre dig med en finansiel rådgiver eller en bæredygtighedsekspert for at få vejledning.
  4. Overvåg og juster din portefølje: Som med enhver investeringsstrategi kræver bæredygtige investeringer løbende overvågning og justeringer. Du skal holde dig orienteret om de seneste tendenser, risici og muligheder i bæredygtighedslandskabet. Det kan også være nødvendigt at rebalancere din portefølje med jævne mellemrum for at opretholde den ønskede risiko-/afkastprofil.

Misforståelser og udfordringer

Bæredygtige investeringer er ikke uden misforståelser og udfordringer. Her er nogle af de mest almindelige af dem:

  • Bæredygtig investering betyder, at man skal ofre afkast: Dette er en myte. Talrige undersøgelser har vist, at bæredygtige investeringer kan give et tilsvarende eller bedre afkast end konventionelle investeringer, især på lang sigt. Som enhver anden investeringsstrategi kan der dog være perioder med underpræstation eller volatilitet.
  • Bæredygtige investeringer er begrænset til nichevirksomheder eller virksomheder med lille kapital: Dette er ikke sandt. Mange store og velkendte virksomheder har stærke ESG-præstationer og -forpligtelser, f.eks. Apple, Microsoft og Unilever. Desuden er markedet for bæredygtige investeringer vokset betydeligt i de seneste år og har nået billioner af dollars i aktiver under forvaltning.
  • Bæredygtig investering er subjektiv og mangler standarder: Selv om der stadig er en vis grad af subjektivitet og mangfoldighed i ESG-kriterier og -vurderinger, er der blevet gjort en indsats for at etablere fælles rammer og standarder. F.eks. har Global Reporting Initiative (GRI), Sustainability Accounting Standards Board (SASB) og Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) udarbejdet retningslinjer for rapportering og offentliggørelse af bæredygtighed.

Ofte stillede spørgsmål

Nej, bæredygtige investeringer er tilgængelige for investorer på alle niveauer, uanset deres nettoformue. Mange bæredygtige investeringsmuligheder, såsom gensidige fonde og børshandlede fonde (ETF’er), er overkommelige og tilgængelige for individuelle investorer.

Som med enhver investeringsstrategi er der risici forbundet med bæredygtige investeringer. Disse risici kan omfatte markedsvolatilitet, ændringer i lovgivningen og de enkelte virksomheders eller sektorers resultater. Det er vigtigt at foretage grundig research og samarbejde med en finansiel rådgiver for at sikre, at din bæredygtige investeringsportefølje er i overensstemmelse med dine finansielle mål og din risikotolerance.

 

Bæredygtige investeringer kan have en positiv indvirkning på verden ved at lede kapital til virksomheder, der prioriterer ESG-faktorer og bidrager til positive sociale og miljømæssige resultater. Dette kan omfatte investeringer i virksomheder, der arbejder på at reducere CO2-emissioner, fremme mangfoldighed og inklusion eller støtter bæredygtige landbrugs- og skovbrugspraksis. Ved at investere i disse typer virksomheder kan investorerne være med til at fremme positive forandringer og bidrage til en mere bæredygtig fremtid.

 

 

Konklusion

Sammenfattende kan man sige, at bæredygtig investering er en stærk og voksende trend, der giver både finansielle og sociale fordele. Ved at integrere ESG-faktorer i dine investeringsbeslutninger kan du tilpasse dine penge til dine værdier, mindske risici og bidrage til positive sociale og miljømæssige resultater. Mens bæredygtig investering kræver informerede og bevidste valg, tilbyder den også praktiske værktøjer og ressourcer for investorer til at opbygge effektfulde og modstandsdygtige porteføljer. Med et voksende marked og en stigende efterspørgsel efter ansvarlig og bæredygtig forretningspraksis er tiden moden til, at investorerne udforsker og tager denne tilgang til investering til sig.

Læs også: Hvorfor er eToro en sikker investeringsbørs for Danskere