investering

Firi – Nordens største kryptobørs, nu i Danmark

Firi er en nordisk kryptovalutabørs, hvor du kan handle digitale aktiver, som f.eks:

 • Bitcoin
 • Ethereum
 • Solana
 • Cardano

Firi er nyttigt for både begyndere og erfarne cryptocurrency-handlere. Appen forenkler processen med at købe, sælge og handle kryptovalutaer ved at give dig mulighed for at gøre det hele på ét sted. Den har også en indbygget pung, der lader dig opbevare dine penge sikkert, indtil de er nødvendige igen.

Historien om firi

Firi blev grundlagt i 2017 af Thuc Tuan Hoang og Øyvind Kvanes, som oplevede et behov for en lokal kryptovalutabørs. Snart samlede de et imponerende team af andre talentfulde personer. 

Gruppen arbejdede på projektet på fuld tid i de første tre år og var i stand til at udvikle det til en stor tjeneste til handel med kryptovalutaer, der dækker Skandinavien.

Firi bruges af over 130.000 nordmænd

Du kan bruge Firi ved at tilmelde dig med dit MitID på en computer eller downloade appen fra Google Play eller Apples App Store.

Når du er logget ind, kan du vælge at købe eller sælge kryptovalutaer. Du kan også overføre penge mellem din Firi-konto og andre tegnebøger.

Firi tilbyder også den ekstra bonus at invitere venner til appen, hvor du kan tjene 100 kr. værdi af Bitcoin for hver person, der deltager via din invitationskode.

Hvordan man køber krypto i appen

 1. Log ind på appen.
 2. Klik på “Handle”.
 3. Klik “Køb krypto”.
 4. Vælg Valuta.
 5. Betal med f. eks. Apple Pay. 
firi appen på iphone

Bæredygtig investering for langsigtet succes & positiv indvirkning

Denne artikel omhandler betydningen og vigtigheden af bæredygtige investeringer, hvordan du opbygger en portefølje, der stemmer overens med dine værdier og mål, samt almindelige misforståelser og udfordringer. Derudover gives der praktiske tips og ressourcer, der kan hjælpe læserne med at komme i gang.

Hvad er bæredygtig investering?

Bæredygtig investering, også kendt som ansvarlig investering, etisk investering eller impact investing, henviser til praksis med at tage hensyn til miljømæssige, sociale og styringsmæssige faktorer (ESG-faktorer: “Environmental, Social, and Governance Investing”) i investeringsprocessen. Det betyder, at man ser ud over finansielle mål som f.eks. indtjening, overskud og vækst og vurderer virksomhedernes indvirkning på mennesker og planeten.

Der findes forskellige tilgange og strategier til bæredygtig investering, lige fra negativ screening (udelukkelse af visse brancher eller virksomheder på grundlag af ESG-kriterier) til positiv screening (udvælgelse af virksomheder, der har stærke ESG-præstationer eller potentiale), tematisk investering (fokus på specifikke bæredygtighedstemaer som f.eks. ren energi, sundhed eller uddannelse) og konsekvensinvestering (der søger målbare sociale eller miljømæssige resultater ved siden af det finansielle afkast).

Hvorfor er det vigtigt at investere bæredygtigt?

Bæredygtige investeringer er vigtige af flere årsager. For det første bringer det dine investeringer i overensstemmelse med dine værdier og overbevisninger. Hvis du bekymrer dig om emner som klimaforandringer, menneskerettigheder eller mangfoldighed, kan du bruge dine penge til at støtte virksomheder, der deler din vision og bidrager til positive forandringer.

Bæredygtige investeringer kan være nyttige for at mindske risici og udnytte muligheder. Virksomheder med stærke ESG-præstationer har en tendens til at være mere fleksible over for eksterne chok, f.eks. ændringer i lovgivningen, teknologiske forstyrrelser eller forbrugerpræferencer. Desuden er de mere tilbøjelige til at tiltrække og fastholde kunder, investorer og talenter, som værdsætter bæredygtighed. Ved at investere i sådanne virksomheder kan du måske forbedre din porteføljes langsigtede resultater og stabilitet.

For det tredje kan bæredygtige investeringer have en positiv indvirkning på samfundet og miljøet. Ved at allokere kapital til virksomheder, der skaber positive sociale eller miljømæssige resultater, kan du bidrage til opfyldelsen af globale mål som f.eks. United Nations’ Sustainable Development Goals (SDGs). Du kan også være med til at ændre markedets normer og forventninger i retning af mere ansvarlig og bæredygtig forretningspraksis.

Sådan opbygger du en bæredygtig portefølje

At opbygge en bæredygtig portefølje kræver en velinformeret og bevidst tilgang. Følgende er nogle trin, som man bør huske på:

 1. Definer dine værdier og mål: For at fastlægge din investeringsfilosofi og dine investeringskriterier skal du overveje de spørgsmål eller årsager, der betyder noget for dig, dine finansielle mål og begrænsninger samt din risikotolerance. Svaret på disse spørgsmål vil hjælpe dig med at definere dine værdier og mål.
 2. Vurder dine muligheder: Hvilke bæredygtige investeringsmuligheder har du til rådighed? Foretrækker du at investere i individuelle aktier, investeringsfonde, børshandlede fonde (ETF’er), råvarer, eller andre instrumenter? Hvilke omkostninger, risici og resultater er der forbundet med disse muligheder?
 3. Tjek og vælg investeringer: Når du har identificeret dine muligheder, kan du screene dem ud fra dine ESG-kriterier. Du kan bruge værktøjer som ESG-klassificeringer, konsekvensrapporter eller optegnelser over stemmeafgivelser ved fuldmagt til at vurdere virksomhedernes eller fondenes bæredygtighedspræstationer. Du kan også rådføre dig med en finansiel rådgiver eller en bæredygtighedsekspert for at få vejledning.
 4. Overvåg og juster din portefølje: Som med enhver investeringsstrategi kræver bæredygtige investeringer løbende overvågning og justeringer. Du skal holde dig orienteret om de seneste tendenser, risici og muligheder i bæredygtighedslandskabet. Det kan også være nødvendigt at rebalancere din portefølje med jævne mellemrum for at opretholde den ønskede risiko-/afkastprofil.

Misforståelser og udfordringer

Bæredygtige investeringer er ikke uden misforståelser og udfordringer. Her er nogle af de mest almindelige af dem:

 • Bæredygtig investering betyder, at man skal ofre afkast: Dette er en myte. Talrige undersøgelser har vist, at bæredygtige investeringer kan give et tilsvarende eller bedre afkast end konventionelle investeringer, især på lang sigt. Som enhver anden investeringsstrategi kan der dog være perioder med underpræstation eller volatilitet.
 • Bæredygtige investeringer er begrænset til nichevirksomheder eller virksomheder med lille kapital: Dette er ikke sandt. Mange store og velkendte virksomheder har stærke ESG-præstationer og -forpligtelser, f.eks. Apple, Microsoft og Unilever. Desuden er markedet for bæredygtige investeringer vokset betydeligt i de seneste år og har nået billioner af dollars i aktiver under forvaltning.
 • Bæredygtig investering er subjektiv og mangler standarder: Selv om der stadig er en vis grad af subjektivitet og mangfoldighed i ESG-kriterier og -vurderinger, er der blevet gjort en indsats for at etablere fælles rammer og standarder. F.eks. har Global Reporting Initiative (GRI), Sustainability Accounting Standards Board (SASB) og Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) udarbejdet retningslinjer for rapportering og offentliggørelse af bæredygtighed.

Ofte stillede spørgsmål

Nej, bæredygtige investeringer er tilgængelige for investorer på alle niveauer, uanset deres nettoformue. Mange bæredygtige investeringsmuligheder, såsom gensidige fonde og børshandlede fonde (ETF’er), er overkommelige og tilgængelige for individuelle investorer.

Som med enhver investeringsstrategi er der risici forbundet med bæredygtige investeringer. Disse risici kan omfatte markedsvolatilitet, ændringer i lovgivningen og de enkelte virksomheders eller sektorers resultater. Det er vigtigt at foretage grundig research og samarbejde med en finansiel rådgiver for at sikre, at din bæredygtige investeringsportefølje er i overensstemmelse med dine finansielle mål og din risikotolerance.

 

Bæredygtige investeringer kan have en positiv indvirkning på verden ved at lede kapital til virksomheder, der prioriterer ESG-faktorer og bidrager til positive sociale og miljømæssige resultater. Dette kan omfatte investeringer i virksomheder, der arbejder på at reducere CO2-emissioner, fremme mangfoldighed og inklusion eller støtter bæredygtige landbrugs- og skovbrugspraksis. Ved at investere i disse typer virksomheder kan investorerne være med til at fremme positive forandringer og bidrage til en mere bæredygtig fremtid.

 

 

Konklusion

Sammenfattende kan man sige, at bæredygtig investering er en stærk og voksende trend, der giver både finansielle og sociale fordele. Ved at integrere ESG-faktorer i dine investeringsbeslutninger kan du tilpasse dine penge til dine værdier, mindske risici og bidrage til positive sociale og miljømæssige resultater. Mens bæredygtig investering kræver informerede og bevidste valg, tilbyder den også praktiske værktøjer og ressourcer for investorer til at opbygge effektfulde og modstandsdygtige porteføljer. Med et voksende marked og en stigende efterspørgsel efter ansvarlig og bæredygtig forretningspraksis er tiden moden til, at investorerne udforsker og tager denne tilgang til investering til sig.

Læs også: Hvorfor er eToro en sikker investeringsbørs for Danskere

Investering i guld i Danmark: En guide for investorer

Denne guide vil give et komplet overblik over investering i guld med fokus på Danmark, herunder guldets historie som investering, forskellige metoder til investering i guld samt fordele og ulemper ved at investere i dette ædelmetal.

Indholdsfortegnelse

Historien om guld som en investering

Guld har været værdsat som et værdifuldt metal i årtusinder, og dets anvendelse som byttemiddel går tilbage til oldtidens civilisationer. I dag er guld blevet brugt som et forsvar mod inflation, valutaforringelse og geopolitiske risici. Det er ikke ualmindeligt, at guldpriserne stiger i perioder med økonomiske og politiske omvæltninger, da investorerne søger et sikkert sted at beskytte deres formue.

De forskellige måder at investere i guld på

At investere i guld i Danmark kan gøres på flere forskellige måder, hver med sine egne fordele og ulemper.

Fysisk guld

Fysisk guld kan have form af guldbarrer, mønter eller smykker. Guldbarrer henviser til guldbarrer eller guldbarrer, der fremstilles af statslige møntanstalter eller private raffinaderier. Guldmønter kan derimod være præget af regeringer eller private virksomheder og købes ofte på grund af deres numismatiske værdi samt deres guldindhold. Endelig kan guldsmykker være en form for investering, selv om værdien af smykket vil blive påvirket af andre faktorer end guldindholdet, f.eks. design og håndværk.

guldprisen i de sidste 20 år
guldprisen i de sidste 20 år. Billede: bullionvault.com

Guld Exchange-Traded Funds (ETFs)

Guld ETF’er er børshandlede fonde, der følger guldprisen. Investorer kan købe aktier i en guld ETF, hvilket giver dem mulighed for at følge guldprisen uden at skulle eje guldet fysisk. Guld ETF’er er praktiske og omkostningseffektive, og de giver investorerne mulighed for at købe og sælge guld hurtigt og nemt.

En god og sikker børs, der er reguleret i mange lande rundt om i verden, er Etoro. Læs mere om denne børs her.

Aktier i guldminer

Investering i guld gennem mineaktier kan være en potentiel måde at få eksponering for det ædle metal på. Forskellige faktorer såsom guldprisen, produktionsomkostningerne og mineselskabets finansielle sundhed kan påvirke disse aktier. Selv om investering i mineaktier kan være mere risikabelt end investering i fysisk guld eller guld ETF’er, kan det også give et højere afkast.

Fordele og ulemper ved at investere i guld

Fordele

 • Guld kan beskytte mod inflation og valutadevaluering.
 • Guldpriserne har en tendens til at stige i perioder med økonomisk og politisk usikkerhed.
 • Guld kan give porteføljespredning, da det ikke altid bevæger sig i takt med andre aktivklasser.
 • Guld kan være en værdiopbevaring i krisetider.

Ulemper

 • Guld kan være en volatil og spekulativ investering.
 • Fysisk guld kan være dyrt at opbevare og forsikre.
 • Mineaktier kan være udsat for en række forskellige risici, f.eks. operationelle, finansielle og geopolitiske risici.
 • Guld genererer ingen indkomst eller udbytte.

Konklusion

Investering i guld kan være en fordelagtig del af en diversificering af ens investeringer. Ved at undersøge guldinvesteringernes historie, de forskellige metoder til at investere i råvaren og fordelene og ulemperne ved at gøre det kan investorerne træffe informerede beslutninger om, hvorvidt guld passer til dem eller ej. Det er vigtigt at foretage omfattende research og rådføre sig med en finansiel professionel, før man træffer investeringsbeslutninger.

Er eToro en Sikker Investeringsbørs for Danskere?

eToro Oversigt

eToro er et socialt handelsfirma og et mæglerfirma med flere aktiver, som blev stiftet i 2007. Platformen er reguleret på flere store markeder, herunder UK, USA, Europa (herunder Danmark) og er tilgængelig i over 140 lande. eToro har en række funktioner, såsom et bredt udvalg af aktiver, copy trading og social trading, der gør det til en attraktiv mulighed for mange investorer.

I øjeblikket har eToro mere end 25 millioner brugere.

Er eToro Sikkert?

I Europa er børserne reguleret af nationale eller overnationale tilsynsmyndigheder. Disse tilsynsmyndigheder er ansvarlige for at føre tilsyn med børsernes aktiviteter og sikre, at de overholder de relevante love og bestemmelser.

Et eksempel på en overnational tilsynsmyndighed i Europa er European Securities and Markets Authority (ESMA). ESMA er et EU-agentur, som er ansvarlig for at regulere værdipapirmarkederne i EU. Den fastsætter regler og standarder for børser og andre deltagere på finansmarkederne, og den har beføjelse til at træffe håndhævelsesforanstaltninger mod virksomheder, der overtræder disse regler.

Andre eksempler på nationale tilsynsmyndigheder i Europa er Financial Conduct Authority (FCA) i Det Forenede Kongerige og Autorité des Marchés Financiers (AMF) i Frankrig.

eToro er overvåget af en række tilsynsmyndigheder, herunder den førnævnte FCA, hvilket er med til at sikre, at det er en sikker platform at bruge.

Fordele og Ulemper ved eToro for danskere

eToro er en god mulighed for danske investorer på grund af dets lovmæssige status i landet og dets brugervenlige grænseflade. Derudover tilbyder eToro et bredt udvalg af aktiver (herunder aktier, ETF’er, krypto, guld), en række handelsværktøjer og konkurrencedygtige gebyrer. Desuden er eToros funktion, der gør det muligt for brugerne at følge andre succesfulde investorers handler og investeringsstrategier, et aspekt af platformen, der skiller sig ud. Blandt de mest fulgte investorer på eToro er Jeppe Bonde, en dansker.

Selvom eToro er en fantastisk platform for danske investorer, er der nogle ulemper at overveje. eToro tilbyder ikke gearing eller marginhandel, hvilket kan begrænse det potentielle afkast, som nogle investorer søger. Derudover tilbyder platformen ikke avancerede handelsværktøjer såsom algoritmisk handel, hvilket kan være en fordel for nogle handlende.

eToro er et godt og sikkert valg for danske investorer, der ønsker at handle på en brugervenlig platform med et bredt udvalg af aktiver. Platformens reguleringsmæssige status i Danmark og dens konkurrencedygtige gebyrer gør den til en attraktiv mulighed for mange handlende. Nogle investorer kan dog være skuffede over manglen på avancerede handelsværktøjer og fraværet af gearing og marginhandel.