Børn i Arken på Amager

Arken i Tårnby

Vi vil dem jo kun det bedste! Når det kommer til vores børns trivsel og udvikling, er det vigtigt at vælge en institution, der sikrer trygge rammer, inkluderende miljø og kreativ udvikling. En sådan institution er Børnehuset Arken på Amager.

Børnehuset Arken er mere end bare en daginstitution. Det er et dagtilbud, der tilbyder både børnehavedel og vuggestue, hvor børnene kan vokse og udfolde sig i trygge og inkluderende rammer. I Børnehuset Arken er der fokus på leg og læring, der smelter sammen og understøtter børnenes kreative udvikling.

Institutionen arbejder ud fra en pædagogisk læreplan, der sikrer en god og kvalitetsmæssig pædagogisk praksis. Børnene får mulighed for at udfolde sig både individuelt og i fællesskab, og de bliver mødt af dygtige og engagerede pædagoger, der er dedikerede til deres trivsel og udvikling.

Børnehuset Arken skaber et inkluderende miljø, hvor alle børn føler sig velkomne og inkluderet. Her er der plads til forskellighed, og hvert barn bliver mødt med anerkendelse og respekt. Personalet i Børnehuset Arken lægger stor vægt på at skabe en tryg atmosfære, hvor børnene kan føle sig hjemme og udforske verden omkring dem.

Pædagogisk praksis i Børnehuset Arken

I Børnehuset Arken lægger man stor vægt på en pædagogisk praksis, der skaber gode rammer for børnenes udvikling og trivsel. For at sikre dette søger institutionen en støttepædagog, der kan vejlede, sparre og guide det pædagogiske personale. Støttepædagogen har fokus på at facilitere og etablere et inkluderende læringsmiljø samt støtte institutionen i at arbejde med dette.

Arbejdet som støttepædagog indebærer forskellige opgaver, såsom individuel vejledning af børn, grupper af børn og udvikling af pædagogiske miljøer i institutionen. Derudover er kompetenceudvikling af personalegrupper og implementering af politiske programmer, mål og visioner også en del af opgaveporteføljen.

Støttepædagogen arbejder tæt sammen med det pædagogiske personale og bidrager til udviklingen af deres faglige kompetencer. Denne tætte samarbejdspartner er også med til at sikre et inkluderende læringsmiljø gennem forebyggende inklusionsarbejde.

Det pædagogiske grundlag i Børnehuset Arken

Børnehuset Arken har et børnesyn, der ser hvert barn som et unikt individ med egne gaver og ressourcer. Her forstår man vigtigheden af at anerkende hvert barns personlige styrker og skabe en inkluderende og understøttende miljø.

Hvert barn udvikles og modnes i sit eget tempo og får rig mulighed for at udforske verden gennem leg og fantasi. De voksne i Børnehuset Arken værdsætter børns naturlige nysgerrighed og tilskynder dem til at udforske deres omgivelser og udvikle deres kreative evner.

Tilknytning, nærvær, anerkendelse og imødekommenhed er grundlæggende værdier i Børnehuset Arkens pædagogik. De voksne i institutionen fokuserer på at opbygge og opretholde stærke relationer med hvert barn, så de føler sig værdsat og trygge. Det er i disse relationer, at børnenes læring og udvikling trives bedst.

En unik praksis i Børnehuset Arken er fortællingen af et personligt fødselsdagseventyr for hvert barn. Det inkluderer barnets egne ressourcer og venskaber fra børnehaven og er en måde at anerkende og fejre hvert barns individualitet og betydning i fællesskabet.

Tilknytning, nærvær og anerkendelse spiller en afgørende rolle i barnets udvikling og trivsel. Det er igennem disse pædagogiske værdier, at Børnehuset Arken sikrer et støttende og reflekterende miljø, hvor børnene kan udfolde sig og lære med glæde og selvværd.

Det pædagogiske læringsmiljø i Børnehuset Arken

I det pædagogiske læringsmiljø i Børnehuset Arken er alle aktiviteter designet med henblik på at støtte børnenes udvikling og læring. Institutionen skaber en balanceret og tryg rytme, der giver børnene mulighed for at udforske og lære på deres eget tempo.

En vigtig del af det pædagogiske læringsmiljø er rytmen mellem indånding og udånding. Indåndingsaktiviteter, såsom sangleg og eventyr, giver struktur og stimulerer børnenes kreativitet og udvikling. Disse aktiviteter er strukturerede og hjælper børnene med at lære og vokse.

På den anden side er udåndingsaktiviteterne mere frie og kreative. Her kan børnene lege frit og udtrykke deres følelser og oplevelser gennem forskellige kreative aktiviteter. Dette giver dem mulighed for at bearbejde deres oplevelser og udvikle deres kreative evner.

For at skabe tryghed og indre ro hos børnene arbejder Børnehuset Arken ud fra en fastlagt daglig rytme og en genkendelig ugerytme. Denne rytme er med til at give børnene en følelse af stabilitet og forudsigelighed, hvilket er vigtigt for deres trivsel og læring.

Nyttige links til mere om Arken

Scroll to Top