Lagerbygning med brandsikring med Inergen

Pas på brand og ild

Brandsikring og effektiv brandslukning i lagerbygninger er afgørende for at beskytte gods mod ødelæggelser og for at sikre hurtig genoptagelse af driften efter en brand. Inergen er en innovativ løsning i denne sammenhæng, som tilbyder en række fordele for brandsikring i lagerbygninger.

Brandsikring med Inergen

Inergen er en blanding af naturlige luftarter, som anvendes til at slukke brande uden at efterlade følgeskader på lagerets indhold eller udstyr. Det fungerer ved at reducere iltkoncentrationen i rummet til et niveau, hvor ild ikke kan opretholdes, men stadig sikkert for mennesker. Derfor er brandsikring med Inergen gas en yderst effektiv og skånsom sikring.

Hvorfor vælge Inergen til lagerbygninger?

  1. Tidlig registrering og effektiv slukning: Inergen-systemer er designet til hurtigt at detektere og slukke brande, hvilket minimerer risikoen for skader på lagerets indhold.
  2. Sikkerhed for personer: Det er sikkert for personale at opholde sig i området, selv når Inergen er blevet frigivet, hvilket er afgørende for hurtige evakueringsprocesser.
  3. Ingen følgeskader: Da Inergen består af naturlige luftarter, efterlader den ingen rester eller skader på udstyr og varer, hvilket muliggør en hurtig genoptagelse af driften.
  4. Optimering af lagerplads: Systemet kræver ingen afstandskrav mellem dyser og gods, hvilket tillader en mere effektiv udnyttelse af lagerpladsen.

Sådan virker Inergen

Inergen-systemet anvender fintfølende detektorer til at identificere brande tidligt. Når en brand detekteres, frigives Inergen gennem dyser i loftet, hvilket sikrer en omfattende dækning af lageret, inklusiv svært tilgængelige steder. Den hurtige udbredelse af Inergen sikrer, at ilden slukkes effektivt og hurtigt, typisk indenfor 40 sekunder, uden risiko for genantændelse.

Implementering i lagerbygninger

Fire Eater, firmaet bag Inergen, tilbyder skræddersyede løsninger, der tager højde for specifikke krav til hvert lager. Systemets fleksibilitet tillader placering af gasflasker uden for selve lagerområdet, hvilket kan være en fordel i mange sammenhænge. Efter en grundig analyse af lagerets behov og struktur udarbejdes et forslag til en løsning, der matcher de specifikke krav. Virksomheden er blevet stor også på det norske marked, hvor der er et stort behov for brandsikring. Se deres norske hjemmeside her.

Konklusion

Brandsikring med Inergen tilbyder en effektiv, sikker og fleksibel løsning til beskyttelse af lagerbygninger. Ved at vælge Inergen kan virksomheder ikke kun beskytte deres lager og fortsætte driften hurtigt efter en brand, men også sikre et sikkert arbejdsmiljø for deres ansatte. Yderligere information og detaljer om Inergen og dets anvendelse i brandsikring af lagerbygninger kan findes på Fire Eaters hjemmeside

 

 

Her er en tabel, der opsummerer fordele og ulemper ved at bruge Inergen som brandsikringssystem:

Fordel Ulempe
Effektiv og hurtig slukning af brande Initial omkostninger kan være høje
Sikker for mennesker under frigivelse Kræver specifik rumindretning for optimal effektivitet
Efterlader ingen skader på udstyr eller varer Systemet skal tilpasses specifikt til hvert lager
Tillader hurtig genoptagelse af drift

Denne opsummering giver et overblik over de væsentligste punkter ved brug af Inergen. For yderligere detaljer og specifikke aspekter vedrørende Inergen, anbefales det at besøge Fire Eaters hjemmeside.

Scroll to Top