Anonymous female therapist and client sitting in armchairs during session in modern office

Terapi til kvinder?

Metakognitiv terapi, en behandlingsform udviklet af Dr. Adrian Wells, fokuserer på det kognitive opmærksomhedssyndrom (CAS) som en primær årsag til psykiske lidelser. Den bygger på ideen om, at menneskets psyke er selvregulerende og at psykisk lidelse opstår, når denne selvregulering forstyrres af CAS. Terapien involverer at identificere og ændre på dysfunktionelle tankeprocesser og overbevisninger, som holder CAS i gang, hvilket leder til forbedring i psykisk velvære. Den er effektiv for en bred vifte af lidelser, herunder angst, depression og stress​​.

Særligt for kvinder

For kvinder kan metakognitiv terapi være særligt gavnlig, idet den adresserer nogle af de tankeprocesser, der ofte forstærkes af kønnets unikke sociale og psykologiske udfordringer. Kvinder står ofte over for specifikke stressorer, som kan inkludere, men ikke er begrænset til, arbejdslivets balance, forældrerollen, og socialt pres, som kan påvirke deres mentale helbred. Ved at lære at styre deres opmærksomhed væk fra dysfunktionelle tankevaner og bekymringer, kan kvinder opnå en større følelse af kontrol og velvære. Metakognitiv terapi tilbyder værktøjer, der ikke kun adresserer symptomerne, men også roden til problemerne, hvilket gør det muligt for kvinder at navigere i komplekse følelsesmæssige landskaber med større selvtillid og mindre angst.

Her er en grundig beskrivelse af metakognitiv terapi: https://heypeople.dk/metakognitiv-terapi/

Personlig tilgang til terapi

Den personlige tilgang i metakognitiv terapi, hvor der fokuseres på individets unikke tankeprocesser og hvordan disse påvirker deres velvære, gør det til en tilgængelig og effektiv behandlingsform for kvinder, som søger at forbedre deres mentale helbred. Den understreger vigtigheden af selvforståelse og selvregulering, værktøjer, som er afgørende for at navigere i livets udfordringer med resilience og positivitet.

Metakognitiv terapi dykker ned i, hvordan vores tanker styrer vores følelser og adfærd, med et særligt fokus på “tankefælder” der kan fastholde os i negative følelsesmæssige tilstande. Det er en terapiform, der har vist sig særligt effektiv til at behandle en række psykiske lidelser såsom angst, depression og stress. Denne tilgang lægger vægt på, at hvis vi kan ændre vores måde at tænke på – særligt hvordan vi tænker om vores tanker – kan vi også ændre vores følelsesmæssige og adfærdsmæssige reaktioner.

Sociale og kulturelle landskaber

For kvinder, som måske navigerer i komplekse følelsesmæssige landskaber påvirket af sociale, kulturelle og personlige udfordringer, kan denne terapiform tilbyde en vej til større indre ro og psykisk balance. Ved at identificere og justere dysfunktionelle tankeprocesser kan kvinder lære at reducere unødige bekymringer, øge deres følelse af kontrol og forbedre deres overordnede velvære.

Desuden understøtter metakognitiv terapi opbygningen af en mere medfølende og accepterende holdning overfor sig selv, hvilket kan være særligt befriende for kvinder, der kæmper med selvkritik og perfektionisme. Ved at omfavne denne form for terapi kan kvinder opnå værktøjer til ikke blot at navigere i, men trives igennem livets udfordringer, styrket af en dybere forståelse for og accept af deres egne tankeprocesser.

Er du nysgerrig efter mere, er den førende udbyder i Danmark psykologhuset Heypeople – se her.

Udbredelsen i Danmark

MCT-Institute Danish Branch, den danske afdeling af den internationale organisation Metacognitive Therapy Institute (MCT-Institute), spiller en central rolle i at fremme kendskabet til og kvaliteten af metakognitiv terapi i Danmark. Organisationen har til formål at tilvejebringe viden og uddannelse i metakognitiv terapi, samt at sikre metoden kvalitet ved at certificere terapeuter, som er uddannet i metoden.

Tilgængeligheden af metakognitiv terapi i Danmark er bred, med muligheder for behandling i større byer som København, Næstved og Aarhus.

Endelig er der muligheden for online sessioner – både som indviduelle og gruppeterapi. Se mere om det her.

Denne udbredelse skyldes ikke mindst terapiens effektivitet og den stigende anerkendelse blandt både klienter og fagfolk. Metakognitiv terapi anbefales endda af den britiske sundhedsstyrelse som den bedst-virkende behandling til generel angst samt PTSD, understøttet af omfattende forskning.

Scroll to Top