brown and white concrete building under blue sky during daytime

Planloven og ekspropriation?

Her i landet har vi en planlov. Den definerer forskellige zoner, som vores land består af: Byzoner, landzoner og kystzoner. Og nu spørger du: Hvor blev skovene af? Ja, de hører ind under landzonerne eller kystzonerne, alt efter hvordan geografien er, der hvor de er. Der er mange regler for, hvem der må ændre på dele af zonerne. Et stort ansvar ligger hos kommunerne. Og det skal vi være opmærksomme på. Det er nemlig kommunerne, der har ansvaret for at udvikle lokalplaner – som skal i offentlig høring.

Planloven vedrører også dig

Planloven vedrører derfor også dig og mig. Du behøver ikke at være byplanlægger eller jurist for at forstå det. Du skal bare være opmærksom på, at når en lokalplan, der vedrører det område, som du bor i, så bør du lige skimme den, så du kan se, om den vil gøre skade på eller gavne dit liv. Fx er det de færreste, der vil have en ny motorvej lige uden for vinduerne. Men hvis der ikke bliver gjort indsigelse imod lokalplanen under høringen, så er slaget tabt. – Og husk, der er altid tidsfrister for, hvornår indsigelser imod lokalplaner, skal indgives. Det kan være lidt svært at sætte sig fuldkomment ind i planloven. Og hvordan de forskellige instanser i planlægningsprocessen fungerer.

Planlovens paragraf 35

Fx så Googler du ”planloven” og hvad sker der: Du får et forslag om at søge efter ” Planret Planlovens 35”. Det gør du – med succes: Du får en masse henvisninger til Planlovens 35. Du klikker på en af dem. Og hvad ser du: Du ser planlovens paragraf 35, som fortæller, at kommunalbestyrelsen skal tillade udstykning af landzoner til fx nyt boligbyggeri. Aha. Du læser interesseret. Men løber ret hurtigt tør for energi.

Planlovens tekst er nemlig fyldt med paragraffer og henvisninger til andre paragraffer og særlige ’stykker’. (Stk.) Du finder hurtigt ud af, at en god advokat, som har viden om planloven, vil være den bedste hjælp du kan få, hvis du vil gøre indsigelse imod det nye byggeri, der skal etableres lige ved siden af din baghave. Din advokat skal hjælpe dig med at indgive indsigelsen imod den nye lokal plan.

Erstatninger ved ekspropriationer

Han skal også holde dig orienteret om, hvor i processen, I er. Og naturligvis: Får kommunen sin plan igennem, så skal han selvfølgelig tage sagen videre, så du kan få erstatning for ekspropriation af det areal, som kommunen har brug for til at etablere parkeringspladser ved det nye boligkompleks. Jo, du har nemlig ret til erstatning ved ekspropriation. Det ved de færreste, men det er altså sandt. Så en rigtig dygtig advokat kan være meget værdifuld. Også hvis du selv skal dække hans honorar.

Men, lad dig ikke slå ud af negative tanker endnu: Du har mange år foran dig, hvor du hverken vil se byggeri eller høre om grelle tiltag, som kommunen planlægger. Der vil nemlig være mange andre, som også vil gøre indsigelser imod lokalplanerne. De skal først behandles. Hvad vil det sige: Ja, lokalplaner kan kun vedtages ved konsensus. Det kan tage rigtigt lang tid, før kommunens lokalplaner bliver vedtaget. Så brug tiden til at finde en god advokat.

Scroll to Top